Persondatapolitik

På vores boligportal, www.wesharehomes.com, tager vi behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og transparent databehandling. Behandling af persondata og hvorledes  dine personlige oplysninger håndteres på www.wesharehomes.com kan du læse mere om her. Vi benytter cookies på www.wesharehomes.com, hvilket du kan læse mere om under vores cookie-politik på følgende link: www.wesharehomes.com/da/cookiepolitik

Vi behandler dine data ansvarligt og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Persondatalovgivningen.

Vores kontaktinformation er følgende:

We Share Homes ApS

Adresse: Stockholmsgade 31,

2100 København Ø

CVR: 39109719

Mail: support@wesharehomes.com

 

Indsamling af personlig data

For at give dig en unik og berigende oplevelse på vores platforme, indsamler www.wesharehomes.com information for bl.a. at gøre vores service og boligtjenester så relevante og korrekte for brugeren, som muligt. Vi indsamler information på følgende måder:

Fra dig til os:

Når du opretter din brugerprofil benytter du vores boligtjenester. Det er påkrævet, at du opretter en profil for, at vi kan hjælpe dig med at skræddersy den perfekte lejebolig for dig. Du vil her være nødsaget til at videregive visse personlige informationer til os, som f.eks. dit fulde navn, din adresse og email-adresse.

Statistisk brug:

Analyser og statistikker vil hjælpe os med at give dig det bedst mulige produkt. Vi indsamler derfor information vedrørende dette, for at give dig den bedst mulige oplevelse.

Denne information indeholder:

 • IP-adresse

 • Sprogenhed mm.

 • Emailforsendelse

 • Ejendomsagent

 

Du samtykker til ovennævnte, når du opretter en profil hos www.wesharehomes.com.

 

Individuel information

Dine personlige oplysninger behandles, når du givet os tilladelse ved oprettelse af din profil på www.wesharehomes.com eller når du foretager ændringer i din eksisterende profil. Detaljer vedrørende din login-historik, tidspunkt for login og dialog med udlejere og lejere via www.wesharehomes.com lagres også. Såfremt du vælger at oprette din profil med din Facebook- eller Google-profil, opbevarer vi din tilladelse via oprettelsen: navn og email fra din Facebook- eller Google-profil og adgang til din profil på www.wesharehomes.com. Formålet med vores måde at behandle dine personoplysninger er som følger:

 • Registrering af din identitet, så vi kan kommunikere med udlejere og/eller lejere via www.wesharehomes.com’s systemer.

 • Markedsføring af interne produkter, inklusiv distribution af e-mails fra boligagenter og sms-service, såfremt du har indvilget i dette.

 • Optimering af ydelser, kundeserviceværktøjer samt statistikker. Vi behandler kun dine oplysninger i forbindelse med ovenstående.  

 •  

Behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på følgende retsgrundlag:

 • At du samtykker til denne behandling (jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

 • At denne behandling er nødvending for at opfylde en aftale med den registrerede eller med henblik på indgåelse af aftale med den registrerede (jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

 

Data regulering

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i Persondataforordningen.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte vores support.

Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen. Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger (informationer du angiver samt en log over din aktivitet på tjenesten) er nødvendig for at kunne tilbyde en normal login-procedure. Uden disse oplysninger kan du ikke anvende www.wesharehomes.com fuldt ud.

 

Opbevaring af information

Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som fremgår på din profil på www.wesharehomes.com, til www.wesharehomes.com’s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til dig som boligsøger. Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning. Vi videregiver ikke informationer om dig som udlejer bortset fra informationer indtastet på udlejningsannoncer, hvor formålet er, at levere relevant information om de annoncerede boliger, herunder kontaktinfo til udlejer. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

www.wesharehomes.com er der implementeret plug-in fra Facebook. Såfremt du har samtykket hertil, kan vi videregive din e-mailadresse via dette plug-in til Facebook til brug for markedsføringsformål. Vi har begrænset kontrol over dette plug-in, men vi opfordrer dig til at læse Facebooks persondatapolitik for at få mere information herom.

 

Overførsel til tredjelande

Vi overfører i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere udenfor EØS, dog kun til virksomheder, der er med i EU Privacy Shield og dermed er sikre i henhold bestemmelserne i EU-dataforordningen (EU) 2016/679 af 27. april 2016. Overførslerne vil derfor ske på ét af følgende overførselsgrundlag:

 • At modtageren er certificeret til at overholde principperne for beskyttelse af personlige oplysninger efter US-EU Privacy Shield Framework (Kaldet "Privacy Shield").

 • At vi har indgået standardbestemmelser om databeskyttelse med modtageren, som efter EU-Kommissionens vurdering frembyder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samt for udøvelsen af de dertil knyttede rettigheder.

 

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. Persondataforordningens artikel 12.

 

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata www.weshareshomes.com behandler om dig, jf. Persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

 

Rettelser eller sletning af persondata

Hvis du mener, at de persondata www.weshareshomes.com behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet jf. Persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige i, at den information vi behandler er ukorrekt, vil vi slette eller rette denne information så hurtigt som muligt.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt www.wesharehomes.com er retsligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil www.wesharehomes.com kun opbevare de oplysninger, som www.wesharehomes.com er retslig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til www.wesharehomes.com’s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. Persondataforordningens artikel.

Hvis du trækker dit samtykke, vil www.wesharehomes.com ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre www.wesharehomes.com er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil www.wesharehomes.com kun opbevare de oplysninger, som www.wesharehomes.com er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som www.wesharehomes.com har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Såfremt du samtykker til behandling af data nødvendig for brug af www.wesharehomes.com, kan vi være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

Indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod www.wesharehomes.com ’s behandling af dine persondata.

Du har også ret til at gøre indsigelse, såfremt du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med de pågældende regler eller samtykke givet til dig af www.wesharehomes.com, jf. Persondataforordningens artikel 21.

 

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset www.wesharehomes.com’s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. Persondataforordningens artikel 18:                

 • Mens www.wesharehomes.com behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som www.wesharehomes.com behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at www.wesharehomes.com har færdigbehandlet din indsigelse.

 • www.wesharehomes.com’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

 

Dataportabilitet

Eftersom vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. Persondataforordningens artikel 20.

 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.: + 45 33 19 32

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk *

 

Regulering (EU) 2017/679 af Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 / EC. 2